dimecres, 5 de març de 2008

Ajuntaments i consells comarcals ratifiquen el seu suport a la Plataforma

L’aigua va ser un dels punts a tractar en l’assemblea general que el Consorci Alba-Ter, que representa 46 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del Ter, va celebrar el 29 de febrer passat a Bescanó. Per una banda, es va aprovar la moció del Ter després de l’exposició de l’alcaldessa de Verges, Marta Payeró, que va afirmar que “volem un retorn de cabal un cop hi hagi totes les dessaladores en marxa i volem una temporalització d’aquest retorn”. Una moció aprovada ja per unes 25 institucions de tota la conca. Pere Prat, alcalde de Manlleu, va recalcar que l'alt i mig Ter, tot i no patir el problema directe de l'abstracció de cabal, també es solidaritzen amb la resta del territori. I és que el Ter és un, és de tots i s'ha de defensar conjuntament. Tan és així que ajuntaments com Campdevànol i Ribes de Freser, per on hi passa el riu Freser, Ripoll, Manlleu, Roda de Ter, Torelló o el propi Consell Comarcal del Ripollès han aprovat o estan a punt d'aprovar la moció.

D’altra banda, es va ratificar el paper del Consorci com a portaveu dels ajuntaments i consells comarcals en la defensa i denúncia dels problemes derivats del poc cabal que circula pel riu i en reclamar un retorn d’aigua amb un horitzó de no als transvasaments. Segons el president, Francesc Camps, “cal treballar plegats en una estratègia a llarg termini perquè les conques siguin autònomes i no necessitin aportacions hídriques externes”. En canvi, el Consorci creu que són els tècnics qui han de decidir com es programa i amb quines mesures el retorn de cabal.

L’assemblea també va servir per donar compte i ratificar el paper del Consorci dins la Plataforma del Ter, que agrupa municipis, entitats ecologistes, regants i institucions diverses, com a instrument idoni per “anar tots a una” en la defensa d’un cabal digne pel riu Ter.